พินิจเศรษฐกิจการเมือง: Sex Worker ผลกระทบกฎหมายตีตรา ผู้ค้าบริการทางเพศ

ประเทศไทยมีผู้ค้าบริการทางเพศทุกเพศทุกวัยอยู่ประมาณ 2.5 แสนคน หรือ คิดเป็นอันดับ 8 ของโลก (ข้อมูลจาก Havocscope ที่สำรวจสถิติในธุรกิจสีเทาของโลกเมื่อปี 2558)

 ประเทศไทย มีแนวคิดจำกัดและขจัดการค้าประเวณี โดยมีบทลงโทษทางอาญา ซึ่งกฎระเบียบที่มีได้สร้างต้นทุน ผลกระทบในมิติอื่นๆตามมา โดยไม่ได้บรรลุเป้ามายตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย

เมื่อประเทศไทยยังจำกัดให้ sex worker อยู่ในมุมมมืด และตีกรอบด้วยศีลธรรม จึงทำให้ผู้ค้าบริการไม่เคยได้รับการคุ้มครองในแง่ความปลอดภัย สุขภาวะ รวมถึงการส่งเสริมทางเลือกในการประกอบอาชีพ ดังที่มีนโยบายสนับสนุนในหลายประเทศ จนนำมาสู่การเรียกร้องการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มคนทำงาน Sex Worker ติดตามมุมอง รายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับกฎหมายตีกรอบ Sex Worker จาก คุณ ฉัตรฑริกา นภาธนาพงศ์ นักวิจัยทีดีอาร์ไอ ให้สัมภาษณ์ในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง