เสริมกลยุทธ์ SME เข้าสู่ตลาดเอกชน ไม่ยาก…อย่างที่คิด! 

หน่วยงานTDRI x สสว.
วันที่2022-08-17
สถานที่ห้อง Ballroom 2 ชั้น 3 โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ รัชดาภิเษก