คิดยกกำลังสอง: ชิปหายไป…แก้ไขอย่างไรดี?

ชิปหายไป… หรือ ชิปขาดแคลน ส่งผลกระทบอย่างไรต่ออุตสาหกรรมเทคโนโลยี ไปจนถึงเศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศต่างๆ รวมถึง ประเทศไทยที่จำเป็นแค่ไหนที่เราต้องสามารถผลิตชิปได้เอง ติดตามใน คิดยกกำสอง ชิปหายไป…แก้ไขอย่างไรดี? กับ ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ออกอากาศทางไทยพีบีเอส เมื่อ 12 กันยายน 2565