คิดยกกำลังสอง: ถึงอย่างไร…ไทยต้องได้ดูบอลโลก!

ไทยเป็นประเทศเดียวในอาเซียนที่ยังไม่ได้ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดบอลโลก ด้วยอุปสรรคจากกฎกสทช. ทำให้เอกชนไม่มีแรงจูงใจไปซื้อลิขสิทธิ์แต่แนวทางแก้ปัญหาจะเป็นอย่างไร ชวนฟังในคิดยกกำลังสองกับ ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์