สัมมนา “กิโยตินกฎระเบียบ  เพิ่มโปร่งใสใบอนุญาตก่อสร้าง กทม.”

หน่วยงานACT x TDRI
วันที่2023-01-25
สถานที่ห้องบอลรูม 1 โรงแรม ดิเอ็มเมอรัล รัชดา กรุงเทพฯ