พินิจเศรษฐกิจการเมือง: จะคืนโอกาสที่สูญไปของ “แม่วัยรุ่น” ได้อย่างไร

สถานการณ์ด้านจำนวนแม่วัยรุ่นในไทย มีแนวโน้มลดน้อยลง แต่ไม่ได้หมายความว่าปัญหาหรือผลกระทบจะลดน้อยลงไปด้วย

ชาคร เลิศนิทัศน์ นักวิจัยจากทีดีอาร์ไอ ด้านนโยบายด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง ได้ติดตามปมปัญหาและผลกระทบเรื่องนี้ โดยพบข้อมูลที่น่าสนใจด้านผลกระทบที่เกิดขึ้นซึ่งไม่ได้ตกอยู่กับแค่ตัวแม่วัยรุ่น ณ ช่วงตั้งครรภ์ หรือเลี้ยงดูบุตรเท่านั้น แต่ได้ส่งผลระยะยาวไปถึงโอกาสในภายภาคหน้าทั้งของตัวแม่วัยรุ่น เด็กที่เกิดมา รวมทั้งภาพใหญ่คือ เศรษฐกิจและสังคม ติดตามฟังผลการศึกษา และข้อเสนอแนะจากนักวิจัย ให้สัมภาษณ์ทางวิทยุจุฬาฯ รายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง เมื่อ 7 มีนาคม 2566