คิดยกกำลังสอง: หวยใบเสร็จ…นวัตกรรมเด็ดไต้หวัน

ใช้หวย ช่วย SME เป็นแนวคิดที่ดี เพราะจะช่วยให้ SME เข้าระบบ ซึ่งจะเป็นประโยชน์รัฐ และหากต้องการให้แนวคิดนี้ไปสู่นโยบายที่ส่งผลประโยชน์ต่อ SME อย่างแท้จริง ควรมีอะไรที่ต้องคำนึงถึง ติดตามการถอดบทเรียนจากไต้หวันที่มีแนวคิดหวยใบเสร็จมาแล้วกว่า 70 ปี และมุมมองของ ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ออกอากาศในคิดยกกำลังสอง ทางไทยพีบีเอส เมื่อ 20 มีนาคม 2566