คิดยกกำลังสอง: มหาวิทยาลัย… จัดอันดับอย่างไรไม่ให้เสียท่า

หลายมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก เช่น ฮาร์วาร์ด และเยล ถอนตัวออกจากการจัดอันดับมหาลัยโลก นำมาสู่คำถามสำคัญว่ามหาวิทยาลัยของไทยต้องถอนตัวด้วยหรือไม่

การจัดอันดับมหาลัยในทางหนึ่งสามารถช่วยสร้างชื่อในระดับสากล สร้างโอกาสให้นักศึกษาเข้าร่วมกับประชาคมโลกได้ แต่อีกทางหนึ่งอาจจะบิดเบือนเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยได้ จึงต้องระวังการละเลยมิติอื่นๆ ที่ไม่อยู่ในเกณฑ์การจัดอันดับ

ฟังการวิเคราะห์ประโยชน์ของการเข้าร่วมการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยไทย ในคิดยกกำลังสองกับ ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ออกอากาศเมื่อ 12 มิ.ย. 2566