Workshop ปลดปล่อยไอเดีย…สายคอนเทนต์ เจาะประเด็นพลังงาน

หน่วยงานTDRI x ERI x GIZ
วันที่2023-07-15
สถานที่KX Knowledge Exchange

Workshop สองวันจัดเต็ม ชวนสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์ นักข่าว นักเคลื่อนไหว นักศึกษา และผู้สนใจ มาร่วมสำรวจข้อมูล และปลดปล่อยไอเดียสื่อสาร เกี่ยวกับ “ระบบพลังงานของไทย” ตั้งแต่ราคาค่าไฟ ความมั่นคงทางพลังงาน ไปจนถึงอนาคตพลังงานหมุนเวียน
.
ในกิจกรรม “Workshop ปลดปล่อยไอเดีย…สายคอนเทนต์ เจาะประเด็นพลังงาน” วันที่ 15-16 ก.ค.นี้
.
กิจกรรมครั้งนี้จะตอบคำถามข้อสงสัยในเรื่องพลังงาน… และท้าทายไอเดียผู้เข้าร่วมสื่อสารเรื่องนี้สู่สังคม
– ไฟฟ้าที่เราใช้อยู่มาจากไหน มีสัดส่วนของพลังงานหมุนเวียนเท่าไร?
– ประเทศไทยควรมุ่งสู่เส้นทางของพลังงานสะอาดหรือไม่?
– ใครเป็นผู้เล่นสำคัญในวงการพลังงาน?
– คนทั่วไปจะมีโอกาสได้ใช้พลังงานสะอาดราคาถูกเข้าถึงได้จริงหรือ?