พินิจเศรษฐกิจการเมือง: กระบวนการยุติธรรมไทย ปรับใหม่ให้ตอบโจทย์ประชาชน

ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะจำเลย หรือ โจทก์  ย่อมต้องแบกรับต้นทุนในการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญา  ซึ่งต้นทุนว่านี้ มีทั้ง ค่าใช้จ่าย ค่าทนาย ค่าเสียโอกาส หรือเวลา และยิ่งถ้าอยู่ในสังคมที่มีความเหลื่อมล้ำ แน่นอนว่า คนที่มีต้นทุนจะเข้าถึงกระบวนการได้ง่ายกว่าที่คนที่ไม่มีต้นทุน

เรื่องนี้จึงกลายเป็นโจทย์ที่ทางภาคประชาสังคมรวมไปถึงศาลยุติธรรมต้องการแก้ไขเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ง่ายขึ้น ภายใต้แนวคิดกระบวนการยุติธรรมที่ทุกคนออกแบบได้

ติดตามรับฟัง “กระบวนการยุติธรรมไทย ปรับใหม่ให้ตอบโจทย์ประชาชน” กับ คุณกัญจน์ จิระวุฒิพงศ์ นักวิจัย ทีมกฎหมายเพื่อการพัฒนา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือ ทีดีอาร์ไอ  ในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง ทางวิทยุจุฬาฯ ซึ่งเล่าถึงแนวคิดและมุมมองขององค์กรภาคประชาสังคม พร้อมกับข้อเสนอแนะหลัก 4 ข้อ ประกอบไปด้วย การให้ประชาชนสามารถดำเนินคดีด้วยตัวเอง ลดความเหลื่อมล้ำเรื่องดิจิตอล การทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงศาลได้ง่ายขึ้น และการใช้ระยะเวลาที่น้อยลง รวมไปถึงข้อเสนอที่เป็นไอเดียใหม่ๆ อย่าง สร้างหมายศาลที่เป็นมิตร และศาลเคลื่อนที่ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนากระบวนการในการให้บริการประชาชน