พินิจเศรษฐกิจการเมือง: ระบบตัดแต้มช่วยคนขับปรับพฤติกรรมได้หรือไม่ ?

17.9 ล้านใบ เป็นจำนวนใบสั่งที่ออกให้กับผู้ขับขี่ที่กระทำผิดกฎหมายจราจรเมื่อปีที่ผ่านมา

แต่ปรากฎว่ามีผู้มาชำระค่าปรับเพียงร้อยละ 20 ของจำนวนใบสั่งทั้งหมด

แสดงให้เห็นว่าการบังคับใช้กฎหมายจราจรยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงพยายามแสวงหามาตรการต่างๆ มาเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายให้ดียิ่งขึ้น

“การตัดแต้ม” เป็นหนึ่งในมาตรการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการขับขี่ที่ปลอดภัยและลดการกระทำความผิดซ้ำ อีกทั้งยังช่วยยับยั้งพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่เหมาะสมได้ เนื่องจากการกระทำความผิดในแต่ละครั้งจะถูกตัดคะแนน และเพิ่มโอกาส ในการถูกพักใช้ใบขับขี่ชั่วคราว หรือถึงขั้นเพิกถอนใบขับขี่ถาวรได้ หากกระทำผิดซ้ำซาก ซึ่งถือเป็นการคัดกรองผู้ขับขี่ที่เป็นอันตรายออกจากท้องถนนอีกทางหนึ่ง

ติดตามรับฟังพินิจเศรษฐกิจการเมือง: ระบบตัดแต้มช่วยคนขับปรับพฤติกรรมได้หรือไม่ ? กับ ดร. สลิลธร ทองมีนสุข นักวิชาการทีดีอาร์ไอ ในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง ทางวิทยุจุฬาฯ