พินิจเศรษฐกิจการเมือง: เอไอ ถูกใช้อย่างไรในงานวิจัย และนโยบายสาธารณะ

หลากหลายบริษัทกำลังพัฒนา AI ของตัวเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยเฉพาะการรวบรวมและประเมินผลข้อมูล Bigdata เพื่อวิเคราะห์ให้เห็นถึงแนวโน้มต่างๆ  

เช่นเดียวกับการทำวิจัย ที่มีการใช้ AI เป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล สะท้อนภาพรวมประเด็นวิจัย ซึ่งนอกจากช่วยในการประหยัดเวลาทำงานแล้ว ยังสามารถเห็นทิศทางเทรนด์ของแวดวงวิชาการโลก ว่าประเด็นใดกำลังเป็นกระแส และประเด็นใดที่ยังไม่เคยมีใครทำมาก่อน  

รวมไปถึงการกำหนดนโยบายสาธารณะ  ที่สามารถใช้ AI เป็นเครื่องมือสร้างโมเดลทางสถิติ ทำให้ได้นโยบายที่มีความแม่นยำ และตอบโจทย์ความต้องการของประเทศได้มากขึ้น  ติดตามรับฟังได้ใน พินิจเศรษฐกิจการเมือง: เอไอ ถูกใช้อย่างไรในงานวิจัย และนโยบายสาธารณะกับ ดร.ทศพล ป้อมสุวรรณ นักวิชาการทีม Big Data ทีดีอาร์ไอ