พินิจเศรษฐกิจการเมือง : อนาคตนโยบายเกษตรไทย

มีการเปรียบกันว่าไทยเป็นครัวโลก เพราะความอุดมสมบูรณ์ของผลิตผลทางการเกษตร จนเคยเป็นเจ้าตลาดการส่งออกข้าว

แต่ปรากฎว่าวันนี้ไทยเสียแชมป์ และผลผลิตต่อไร่ยังต่ำกว่าประเทศอื่นอีกด้วย

คำถามสำคัญ สาเหตุเหล่านี้มาจากอะไร? ต้องทำอย่างไรจึงจะตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคและการแข่งขันใหม่ๆ ของตลาดได้ทัน? แพลตฟอร์มนโยบายและผักผลไม้มีความสำคัญอย่างไร? อะไรเป็นสิ่งที่รัฐบาล และรมว.เกษตรและสหกรณ์คนใหม่ จะต้องดำเนินการด้านการเกษตร ติดตามคำตอบกับคุณกัมพล ปั้นตะกั่ว นักวิจัยทีมเกษตรสมัยใหม่ ทีดีอาร์ไอ ผ่านรายการ พินิจเศรษฐกิจการเมือง : อนาคตนโยบายเกษตรไทย