พินิจเศรษฐกิจการเมือง: แก้ กม. จัดจ้าง ปิดช่องว่างโครงการก่อสร้างภาครัฐ

อุบัติเหตุถนนทรุด สะพาน คานทางด่วนถล่ม เป็นข่าวหลายครั้งต่อเนื่อง ส่วนสำคัญที่เป็นสาเหตุของปัญหามาจากการจัดจ้างโครงการก่อสร้างในภาครัฐที่มีปัญหาหลายอย่าง ทั้งการเน้นราคาต่ำ ไม่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง ผู้รับเหมาเองก็จะต้องแข่งขันด้วยราคา ทำให้ต้องไปลดต้นทุนด้วยวิธีการต่างๆ อาจจะลดทั้งคุณภาพของวัสดุ คุณภาพแรงงาน ผลเสียก็เกิดขึ้นกับประชาชนที่จะต้องมาแบกรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น

ด้วยเหตุนี้ทีดีอาร์ไอ จึงมีการทำการศึกษาและให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงกฎระเบียบและแนวปฏิบัติสำหรับการจัดจ้างงานก่อสร้างของภาครัฐ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวและเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจไทย ติดตามได้กับคุณ ภูมิจิต ศรีอุดมขจร นักวิจัย ทีมการปฏิรูปกฎหมาย ทีดีอาร์ไอ ในรายการ พินิจเศรษฐกิจการเมือง สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในหัวข้อ “แก้ กม.จัดจ้าง ปิดช่องว่าง โครงการก่อสร้างภาครัฐ”