พินิจเศรษฐกิจการเมือง: บริหารจัดการ ค่าไฟฟ้า ในระยะยาว

มาตรการลดค่าไฟฟ้า จากเดิมในอัตรา 4.45 บาทต่อหน่วย เหลือเพียง 3.99 บาทต่อหน่วย  ในรอบบิลเดือนกันยายน- ธันวาคม เป็นหนึ่งในมาตรการที่ช่วยลดภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชน  แต่มาตรการลดค่าไฟฟ้าจากการปรับโครงสร้างหนี้โดยปราศจากการปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าอย่างเป็นรูปธรรม จะกลายเป็นเพียงการพักหนี้ระยะสั้นเท่านั้น และระยะยาวจะต้องทำอย่างไรให้ยั่งยืน ติดตามได้รับคุณชาคร เลิศนิทัศน์ นักวิจัยทีมนโยบายด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง ทีดีอาร์ไอ ในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง CU Radio