พินิจเศรษฐกิจการเมือง: แก้โจทย์คัดแยกขยะในเกาะเสม็ด ถอดปัจจัยสำเร็จจากงานวิจัย

การเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยว แน่นอนว่าสร้างทั้งงาน รายได้ และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้กับพื้นที่นั้นๆ แต่ในขณะเดียวกันก็มีปมปัญหาการจัดการขยะเพิ่มขึ้นมาด้วย โดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นเกาะ

“เกาะเสม็ด” ก็เป็นหนึ่งในนั้น ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวมาเยือนเกาะแห่งนี้กว่า 1 ล้านคน ซึ่งปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เกาะเสม็ด ไม่ต่างจากปัญหาในพื้นที่อื่นๆ คือ ไม่มีการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ทำให้ขยะที่น่าจะสามารถ “รีไซเคิล”หรือ “อัปไซเคิล” เพื่อเพิ่มมูลค่าไม่สามารถทำได้

เหตุนี้เองทีดีอาร์ไอร่วมกับมูลนิธิเสนาะ อูนากูล จัดทำโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทางในเขตท่องเที่ยวของ EEC เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยนำแนวคิดเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม (Behavioral economics) มาใช้ วิเคราะห์ปัญหาและพัฒนามาตรการส่งเสริมให้ทั้งคนในพื้นที่และผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวมีการคัดแยกขยะที่ต้นทางเพิ่มขึ้น ถอดสมการโจทย์นี้ไปกับคุณนิพนธ์พันธุ์ ศศิธร นักวิจัยทีมนโยบายด้านภูมิอากาศและการพัฒนาสีเขียว ทีดีอาร์ไอ ในรายการ พินิจเศรษฐกิจการเมือง ทาง CU Radio