พินิจเศรษฐกิจการเมือง: ออกแบบกองทุนให้คุ้มครองแรงงานนอกระบบ

แรงงานนอกระบบเป็นกำลังที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ แต่ที่ผ่านมาสภาพแวดล้อมการทำงานของแรงงานนอกระบบ สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ และการคุ้มครองทางกฎหมายต่างๆยังมีปัญหาอยู่ รวมไปถึงการเข้าถึงแหล่งเงินทุน หรือ สินเชื่อต่างๆ

โจทย์ใหญ่คือ จะออกแบบกองทุนอย่างไรให้คุ้มครองแรงงานนอกระบบ กับ คุณ วิชญาดา อำพนกิจวิวัฒน์ นักวิจัยทีมกฎหมายเพื่อการพัฒนา ทีดีอาร์ไอ ในรายการ พินิจเศรษฐกิจการเมือง CU Radio