พินิจเศรษฐกิจการเมือง : สำรวจการจ้างงานในตลาดแรงงานไทยก่อนสิ้นปี 66 ด้วย Big Data

นักวิจัยทีมBig Data ทีดีอาร์ไอ ได้เก็บข้อมูลประกาศหางานจาก 14 เว็บไซต์หางานในประเทศไทย ข้อมูลเหล่านี้สะท้อนความต้องการของนายจ้าง และสามารถนำไปสู่การวางแผนในการผลิตบุคลากรของสถาบันการศึกษา อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่กำลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน

ติดตามได้ในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง : สำรวจการจ้างงานในตลาดแรงงานไทยก่อนสิ้นปี 66 ด้วย Big Data โดยวินิทร เธียรวณิชพันธุ์