คิดยกกำลังสอง: เมื่อตะวันออกกลาง…ต้องถอยห่างจากน้ำมัน