พินิจเศรษฐกิจการเมือง: ทางออกราคาค่าไฟ ทำอย่างไรจะแก้ได้อย่างยั่งยืน

แม้ว่าจะมีการปรับลดค่าไฟฟ้างวดเดือนมกราคม – เมษายน 2567 ในอัตราไม่เกิน 4.20 บาทต่อหน่วย ต่อเนื่องจากที่ก่อนหน้านี้ในเดือนกันยายน – ธันวาคม 2566 ปรับลดค่าไฟอยู่ที่ 3.99 บาทต่อหน่วย

แต่หลังจากเดือนเมษายนปีนี้ เรื่องค่าไฟฟ้าก็จะกลับมามีประเด็นอีกครั้ง เพราะมาตรการปรับลดราคาค่าไฟเป็นเพียงมาตรการระยะสั้น ที่ตรึงราคาถึงช่วงเวลาดังกล่าวเท่านั้น

แล้วจะทำอย่างไรให้ค่าไฟฟ้าของไทยราคาถูกลงแบบยั่งยืน ชวนหาคำตอบไปกับดร.อารีพร อัศวินพงศ์พันธ์ นักวิชาการนโยบายพลังงาน ทีดีอาร์ไอ กับรายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง : ทางออกราคาค่าไฟ ทำอย่างไรจะแก้ได้อย่างยั่งยืน ทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย