Policy Hackathon ออกแบบตลาดทุน เปลี่ยนนักออมรุ่นเยาว์ สู่นักลงทุนรุ่น Young

TDRI จับมือ CMDF – FETCO – ก.ล.ต. เฟ้นหานักออกแบบนโยบาย ลดอุปสรรคตลาดทุน หนุนเยาวชน-คนรุ่นใหม่ให้เป็นนักลงทุน ชิงเงินรางวัลสูงสุด 3 หมื่นบาท เปิดรับสมัครแล้ววันนี้

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)  ร่วมกับ กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) สภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO) และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จัดกิจกรรม “Policy Hackathon ออกแบบตลาดทุน…เปลี่ยนนักออมรุ่นเยาว์สู่ Young Investor” ในวันที่ 17 – 18 ก.พ. 2567 เพื่อตามหาทีมนักคิด ไม่จำกัดอายุ อาชีพ ร่วมออกแบบนโยบายส่งเสริมนักลงทุนรุ่นเยาว์ ชิงรางวัลสูงสุด 3 หมื่นบาท     

ดร. กิรติพงศ์ แนวมาลี   หัวหน้าทีมการปฏิรูปกฎหมาย ทีดีอาร์ไอ เปิดเผยว่า ในอนาคตอันใกล้ที่สังคมไทยจะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ การออมในแบบปัจจุบันอาจไม่ได้เป็นหลักประกันได้ว่าจะมีเงินออมพอใช้ในช่วงชีวิตวัยเกษียณ ดังนั้นโจทย์สำคัญจะทำอย่างไรให้มีเงินเพียงพอในบั้นปลายชีวิต  ซึ่งตลาดทุนเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยให้วัยรุ่นในปัจจุบันได้เงินจากผลตอบแทนไปเสริมเงินออมอื่นๆ

“เป็นที่น่ายินดีว่าตลาดทุนในปัจจุบันเข้าถึงได้มากขึ้น ทั้งการให้ความรู้ด้านการเงินและการลงทุนและออกผลิตภัณฑ์การเงินเสี่ยงต่ำให้วัยรุ่นได้เริ่มลงทุน แต่ก็ยังมีประเด็นชวนให้คบคิดต่อว่าตลาดทุนแบบไหนที่จะตรงใจและตอบโจทย์กลุ่มวัยรุ่น ตัวอย่างที่พบในปัจจุบันยังมีข้อกำหนดที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการลงทุนของวัยรุ่นในตลาดทุน เช่น คนที่อายุไม่เกิน 20 ปีไม่สามารถเปิดบัญชีหลักทรัพย์หรือลงทุนในตลาดทุนได้เอง  แต่ต้องให้ผู้ปกครองแสดงความยินยอมก่อน  แต่ในต่างประเทศผู้ที่อายุครบ 18 ปีทำได้  นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งความท้าทายคือรัฐจะออกแบบนโยบายอย่างไรให้วัยรุ่นได้มีโอกาสหาผลตอบแทนที่สูงขึ้นมากกว่าเงินฝากและพันธบัตรรัฐบาลแต่ไม่ต้องเผชิญความเสี่ยงสูงมากเกินไป” ดร.กิรติพงศ์ ระบุ

ทีดีอาร์ไอ และภาคีตลาดทุนจึงขอเชิญชวนผู้มีไอเดียมาร่วมกิจกรรม “Policy Hackathon ออกแบบตลาดทุน…เปลี่ยนนักออมรุ่นเยาว์สู่ Young Investor”  โดยสมัครเป็นทีม ๆ ละ 2-5 คน  ไม่จำกัดอายุและอาชีพ กิจกรรมดังกล่าวนอกจากทีมที่ผ่านการคัดเลือกจะมีสิทธิชิงเงินรางวัลแล้ว ยังจะได้รับประกาศนียบัตรพร้อมฟังบรรยายและคำแนะนำจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในแวดวงการเงิน ตลาดทุน เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม และ Design Thinking ของประเทศไทย  รวมทั้งพบปะและสร้างเครือข่ายกับผู้สนใจด้านการลงทุน ตลาดทุน    

ประกาศผลทีมผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมแข่งขัน

1. TIFF สมาชิกประกอบด้วย คุณชานน ลิมป์ประสิทธิพร คุณธนัชญา ปิยวรไพบูลย์

2. เมกกะสั่งลุย สมาชิกประกอบด้วย คุณกิจกร สมิตัย คุณศิริวิภา พรหมห้อง คุณณัฐนันท์ บุญยวง คุณสรียา รัตน์นิยมชัย คุณพลกฤต นิติประพุทธ

3. กระทิง สมาชิกประกอบด้วย คุณณัฐภูมิ ประพฤติธรรม คุณกร พึ่งแตง คุณธนวัฒน์ แกล้วกล้า

4. ม้าโพนี่ทะเล สมาชิกประกอบด้วย คุณเปรมิกา กมลวรานุรักษ์ คุณธีร์ธวัช เกียรติวีรภัทร คุณธีรดนย์ ปรรคลักษ์ คุณพิชามญช์ กุลตังวัฒนา

5. Yong Investor สมาชิกประกอบด้วย คุณศุภรดา นิทรัพย์ คุณนายภูมิพัฒน์ ซิมธวัธชัย คุณสิทธวีร์ นิธิวุฒิรัฐสกุล คุณรุตุจา รามราว ชางเล่ คุณนัยสันต์ ธามปภา

6. Thaludoy สมาชิกประกอบด้วย คุณณธัชพงศ์ บุรงค์ คุณเอวารินทร์ รัตนปริยานุช คุณวิวรรธน์ คูณดี คุณธนวรรธน์ เกษมบุญชัย คุณภูมิภูรี เลาห์ขจร

7. Jittstor สมาชิกประกอบด้วย คุณจุฑามาศ พิมพา คุณมนสิชา หุ่นสุวรรณ คุณแววปราชญ์ สุธิราวุธ คุณกันยารัตน์ สุวรรณสุข คุณภัทร เตกิตติพงษ์

ทีมผู้จัดงานขอขอบคุณทุกทีมที่สนใจและส่งใบสมัครร่วมกิจกรรม ผู้สนใจยังสามารถติดตาม Live การนำเสนอไอเดียของทั้ง 7 ทีม และการประกาศผลทีมชนะ ในวันอาทิตย์ที่ 18 ก.พ. 2567 ทาง เพจ FB: Thailand Development Research Institute (TDRI)