คิดยกกำลังสอง: ทุก 3 ปีตื่นเต้นกันไป… เด็กไทยผลเรียนต่ำ