พินิจเศรษฐกิจการเมือง : เศรษฐกิจไทย 2024 มีอะไรที่ต้องจับตา

เศรษฐกิจปี 2567 จะเป็นอย่างไร อะไรคือความเสี่ยง และโอกาสทางเศรษฐกิจ เชิญรับฟังบทวิเคราะห์จากดร. กิริฎา เภาพิจิตร ผู้อำนวยการวิจัยนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศและการพัฒนา และ ผู้อำนวยการโครงการวิเคราะห์เศรษฐกิจเชิงลึก ทีดีอาร์ไอ ในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง : เศรษฐกิจไทย ปี 2024 มีอะไรต้องจับตา โดยสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย