ปฏิรูปกฎระเบียบเพื่อยกระดับตลาดทุนไทยอย่างยั่งยืน

หน่วยงานCMDF x FETCO x TDRI
วันที่2024-03-22
สถานที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำรวจ กฎระเบียบตลาดทุนไทย มีอะไรที่ไม่จำเป็นและสร้างความยุ่งยาก ทำให้เกิดอุปสรรคต่าง ๆ จากการปฏิบัติตามขั้นตอนหรือกฎหมายอยู่บ้างพบคำตอบในงานสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษา “ปฏิรูปกฎระเบียบเพื่อยกระดับตลาดทุนไทยอย่างยั่งยืน” ซึ่งผู้เข้าร่วมจะได้รับฟังข้อค้นพบ รวมทั้งข้อเสนอทบทวนกฎระเบียบที่ไม่จำเป็น (กิโยตินกฎระเบียบตลาดทุน) จากนักวิจัย และการแลกเปลี่ยนจากผู้ร่วมเวทีเสวนาหลายภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

รับชมย้อนหลัง

Download