สัมมนา ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จุดสมดุลเพื่อสังคมและเศรษฐกิจ

หน่วยงานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย x TDRI
วันที่2024-04-09
สถานที่FB Live & Youtube Live

จุดสมดุลการกำกับดูแลตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งในมิติทางสังคม เศรษฐกิจ และการพัฒนาตลาด จะอยู่ตรงไหน ? 

ทีดีอาร์ไอ และ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจติดตาม FB Live สัมมนาสาธารณะเพื่อรับฟังความคิดเห็น ประเด็น “ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จุดสมดุลเพื่อสังคมและเศรษฐกิจ” เพื่อรับฟังผลการศึกษา และเวทีเสวนาที่จะตอบคำถามสำคัญนี้ ในวันที่ 9 เม.ย. 67 เวลา 9.00 น. – 12.30 น. เพื่อเสนอผลกระทบจากผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย ที่มีต่อภาคธุรกิจและภาคประชาชน รวมทั้งข้อเสนอแนวทางกำหนดมาตรการและปรับปรุงการกำกับดูแลของไทย

เอกสารประกอบการนำเสนอ