พินิจเศรษฐกิจการเมือง: แก้โจทย์สังคมสูงวัย คนไทยยังมีงานทำแม้ถึงวันเกษียณ

จำนวนผู้สูงอายุของไทยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ วันนี้ไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ แต่ในอีกไม่กี่ปีไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอด ซึ่งถือเป็นโจทย์ท้าทายสำคัญว่าจะรับมือสถานการณ์สังคมผู้สูงอายุอย่างไร

ทีดีอาร์ไอ ทำการศึกษา “แนวทางพัฒนาความสามารถในการมีงานทำตลอดชีวิตสำหรับผู้สูงอายุในประเทศไทย”

คุณสมบัติแบบไหนของผู้สูงวัยที่ดึงดูดให้ผู้ประกอบการอยากจ้างงาน  ภาครัฐควรมีมาตรการอย่างไรในการรับมือกับสถานการณ์นี้ ติดตามได้กับ “แก้โจทย์สังคมสูงวัย คนไทยยังมีงานทำแม้ถึงวันเกษียณ” โดยดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ที่ปรึกษา นโยบายทรัพยากรธรรมชาติและการลดก๊าซเรือนกระจก ทีดีอาร์ไอ ในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย