ศุภเกษม เกษมศรี ณ อยุธยา

ตำแหน่งนักวิจัย
อีเมลsuprakasem@tdri.or.th
โทร02-718-5460 ต่อ 330