ดร. ชาริกา ชาญนันทพิพัฒน์

ตำแหน่งนักวิชาการ ด้านการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน
อีเมลcharika@tdri.or.th
โทร02-718-5460 ต่อ 401
เลขานุการวิไล ทิวากรโกมล
หัวข้อวิจัยการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน