เอกจรี ธนาสว่างกุล

ตำแหน่งผู้จัดการโครงการวิเคราะห์เศรษฐกิจเชิงลึก
อีเมลekjaree@tdri.or.th
โทร02-718-5460 ต่อ 213