จักรกฤษณ์ พิศาลภูรินาถ

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่อำนวยการ (คอมพิวเตอร์)
อีเมลbes@tdri.or.th
โทร02-718-5460 ต่อ 537