ดร. กรรณิการ์ ธรรมพานิชวงค์

ตำแหน่งที่ปรึกษาโครงการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
อีเมลkannika@tdri.or.th
โทร02-718-5460 ต่อ 440
เลขานุการลูกจันทร์ ปิ่นแก้ว
CV (Thai)ดาวน์โหลด
ผลงานค้นหา