เขมภัทร ทฤษฎิคุณ

ตำแหน่งนักวิจัยอาวุโส
อีเมลkhemmapat@tdri.or.th
โทร02-718-5460 ต่อ 453