กรณ์ อำนวยพาณิชย์

ตำแหน่งนักวิจัย
อีเมลkorn@tdri.or.th
โทร02-718-5460 ต่อ 444