ดร. นิพนธ์ พัวพงศกร

ตำแหน่งนักวิชาการเกียรติคุณ
อีเมล์nipon@tdri.or.th
โทรศัพท์02-718-5460 ต่อ 306
เลขานุการมาเรียม กรีมี
สาขาวิจัยเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์, นโยบายเกษตรและชนบท, นโนบายการค้าและอุตสาหกรรม
CV (Eng)Download
CV (Thai)ดาวน์โหลด
ผลงานค้นหา