ดร. นิพนธ์ พัวพงศกร

ตำแหน่งนักวิชาการเกียรติคุณ
อีเมลnipon@tdri.or.th
โทร02-718-5460 ต่อ 322
เลขานุการพจรีย์ เทพบัวทอง
หัวข้อวิจัยเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์, นโยบายเกษตรและชนบท, นโนบายการค้าและอุตสาหกรรม
CV (Eng)Download
CV (Thai)ดาวน์โหลด
ผลงานค้นหา