ปณิดา พรานพนัส

ตำแหน่งนักวิจัย
อีเมลpanida@tdri.or.th
โทร02-718-5460 ต่อ 444