พีรพัฒน์ ตันเจริญ

ตำแหน่งนักวิจัย
อีเมลpeerapat@tdri.or.th
โทร02-718-5460 ต่อ 355