พิชญ์พล จิรวงศาพันธุ์

ตำแหน่งนักวิจัย
อีเมลpitchapon@tdri.or.th
โทร02-718-5460 ต่อ 350