ปริญญารัตน์ เลี้ยงเจริญ

ตำแหน่งนักวิจัยอาวุโส
อีเมลaey@tdri.or.th
โทร02-718-5460 ต่อ 442
หัวข้อวิจัยEnvironmental and Natural Resource Economics, especially Mineral, Energy and alternative energy
CV (Eng)Download