ปริญญารัตน์ เลี้ยงเจริญ

ตำแหน่งนักวิจัยอาวุโส
อีเมล์aey@tdri.or.th
โทรศัพท์02-718-5460 ต่อ 413
สาขาวิจัยEnvironmental and Natural Resource Economics, especially Mineral, Energy and alternative energy
CV (Eng)Download