ภูริช พุ่มแสง

ตำแหน่งนักวิจัย
อีเมลPurich@tdri.or.th
โทร02-718-5460 ต่อ 426