ดร. สราวุธ ไพฑูรย์พงษ์

ตำแหน่งนักวิชาการอาวุโส (ด้านแรงงาน)
อีเมลsrawooth@tdri.or.th
โทร02-718-5460 ต่อ 380
เลขานุการวิสาร์กร รามางกูร