สุนีย์ สถาพร

ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายเอกชนสัมพันธ์
อีเมลssathaporn@tdri.or.th
โทร02-718-5460 ต่อ 215