ธาลินี เผื่อนผัน

ตำแหน่งนักวิจัย
อีเมลTalinee@tdri.or.th
โทร02-718-5460 ต่อ 428