ธนิน ทวีอรรคเดช

ตำแหน่งนักจัดการความรู้อาวุโส ด้านงานออกแบบสร้างสรรค์
อีเมลbeer@tdri.or.th
โทร02-718-5460 ต่อ 476