ธนิน ทวีอรรคเดช

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานจัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะ
อีเมลbeer@tdri.or.th
โทร02-718-5460 ต่อ 476