วิชญาดา อำพนกิจวิวัฒน์

ตำแหน่งนักวิจัย
อีเมลWichayada@tdri.or.th
โทร02-718-5460 ต่อ 453