วรพงษ์ สงวนจิตร

ตำแหน่งผู้จัดการ / รักษาการผู้อำนวยการ
อีเมลworapong@tdri.or.th
โทร02-718-5460 ต่อ 531
หัวข้อวิจัยTrade Policy, Information and technology