ญาณินท์ ประสพธรรม

ตำแหน่งนักวิจัย
อีเมลyanin@tdri.or.th
โทร02-718-5460 ต่อ 324