ดร. ยงยุทธ แฉล้มวงษ์

ตำแหน่งผู้อำนวยการวิจัย ด้านการพัฒนาแรงงาน
อีเมลyongyuth@tdri.or.th
โทร02-718-5460 ต่อ 460
เลขานุการสุนีย์ แซ่คู
หัวข้อวิจัยLabor Economic, Labor Policies, Economic Demography, International Migration, HR and Strategic Management and Resource Economics
CV (Eng)Download
CV (Thai)ดาวน์โหลด
ผลงานค้นหา