ภัยแล้งวิกฤตหนัก ชาวโคราชไม่มีน้ำใช้ 2 เดือน

วันที่2013-01-17

bangkokbiznews20130117

ชาวโคราชเดือดร้อนหนักไม่มีน้ำกินน้ำใช้มา 2 เดือน เหตุจากวิกฤตภัยแล้ง ผู้ว่าโคราชจ่อของบเพิ่ม 50 ล้านบาทแก้ปัญหาภัยแล้ง

นายวินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนางปิยะฉัตร อินสว่าง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา หม่อมหลวงอนุมาศ ทองแถม ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 8 และผู้นำองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น นำรถบรรทุกน้ำจำนวน 11 คัน ปริมาณกว่า 132,000 ลิตร มาแจกจ่ายช่วยเหลือราษฎรผู้ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งที่บ้านหนองกระโดน หมู่ 8 ต.หนองไข่น้ำ อ.เมือง จ.นครราชสีมา เนื่องจากไม่มีแหล่งน้ำธรรมชาติจึงทำให้ระบบประปาของหมู่บ้านขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคนานกว่า 2 เดือนแล้ว

เบื้องต้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำน้ำมาแจกจ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน นอกจากนี้ยังนำน้ำใส่แทงค์น้ำให้กับโรงเรียนบ้านหนองกระโดนจำนวน 2 แทงค์ เพื่อให้นักเรียนได้ใช้อุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงในช่วงหน้าแล้งนี้
นายวินัย เปิดเผยว่า ขณะนี้ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติ 2,172 หมู่บ้าน 27 อำเภอ ประชาชนเดือดร้อน 126,497 ครัวเรือน พื้นที่เกษตรเสียหาย 863,433 ไร่ และคาดว่าจะมีการประกาศเพิ่มอีกต่อเนื่อง พร้อมกำชับนายอำเภอทั้ง 32 อำเภอเร่งสำรวจหมู่บ้านที่ประสบปัญหาภัยแล้ง เพื่อให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

ส่วนงบประมาณฉุกเฉิน 50 ล้านบาท ซึ่งอยู่ในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนั้น ได้ใช้จ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งไปแล้ว 45 ล้านบาท เหลืออยู่ประมาณ 5 ล้านบาทเท่านั้น คาดว่าไม่เพียงพอต่อการช่วยเหลือราษฎรที่กำลังได้รับความเดือดร้อน จึงเตรียมขอเบิกงบประมาณเพิ่มเติมอีก 50 ล้านบาท จากระทรวงมหาดไทย เพื่อนำมาบริหารจัดการ และให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน นายวินัย กล่าว


ตีพิมพ์ครั้งแรก: เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ วันที่ 17 มกราคม 2556 ในชื่อ ภัยแล้งวิกฤตหนัก ชาวโคราชไม่มีน้ำใช้ 2 เดือน