แจกถังน้ำ 2 หมื่นใบสู้ภัยแล้ง 15 จังหวัด

วันที่2013-04-25

รัฐบาลเตรียมแจกถังน้ำ 2 หมื่นกว่าใบ ให้ประชาชนภัยแล้ง 15 จังหวัด อีก 2 สัปดาห์ ด้าน”ปลอดประสพ”การันตี คุณภาพถังน้ำพลาสติก โชว์ทุบ

ที่ทำเนียบรัฐบาล ในวันนี้ (25 เม.ย.) คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จัดการสาธิตและทดสอบความทนทานของถังพลาสติกของบริษัทเอกชน จำนวน 4 บริษัท (บริษัท ซินเทอร์พลาสท์ไทย ,บริษัท พุทธมณฑลไฟเบอร์กลาสแอนด์ ซัพพลาย ,บริษัท โคมอส คอร์ปอเรชั่น และบริษัท เกรียงถาวรคอนเทนเนอร์ ) โดยถังน้ำดังกล่าวจะมีขนาด 2 พันลิตร ใช้เป็นถังเก็บน้ำกลางสำหรับประชาชนในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของรัฐบาล ซึ่ง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เตรียมจะจัดซื้อ ใช้เป็นถังเก็บน้ำกลางสำหรับประชาชนในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของรัฐบาล ซึ่งการสาธิตครั้งนี้ นายปลอดประสพ ใช้ค้อนทุบ ไปยังถังน้ำพลาสติก ให้สื่อมวลชนดูด้วย

นายปลอดประสพ สุรัสวดี รองนายกฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ (กบอ.) กล่าวภายหลังการทดสอบว่า เนื่องจากปัญหาภัยแล้ง ประชาชนไม่มีน้ำกิน-น้ำใช้ ซึ่งการแก้ปัญหาในเรื่องดังกล่าว ทางที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีการถกเถียงกันมานานประมาณ 1 เดือนแล้ว เนื่องจาก จะต้องมีการขุดบ่อบาดาล และจัดทำระบบส่งน้ำ เพื่อให้ประชาชนนำน้ำไปใช้ ก็ต้องมีถังน้ำไว้เก็บน้ำ ซึ่งแต่เดิมมีการใช้ถังถังสแตนเลสและ ไฟเบอร์กลาสซึ่งมีราคาแพง คือใบละประมาณ 13,000 บาท และเป็นเรื่องที่ใช้งบประมาณจำนวนมาก

ขณะที่เรามีงบแค่ 300 ล้านบาท ซึ่งไม่เพียงพอ ดังนั้น หนทางเดียวที่กระจายถังน้ำให้ทั่วถึง คือการจัดซื้อถังน้ำพลาสติก ปัจจุบันมีเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่ผลิตถังน้ำพลาสสติกแล้ว ไม่แตกและกรอบง่าย เพื่อเป็นการยืนยันวันนี้จึงมี การทดสอบ ว่า ถังน้ำพลาสติกเป็นอุปกรณ์ ที่ใช้เก็บน้ำในช่วงภัยแล้งได้ และคุณภาพได้ผ่านการตรวจสอบจาก ผู้เชี่ยวชาญของสวทช.ของกระทรวงวิทยาสตร์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ด้านนายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ ฯ ในฐานะ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายและอุทกภัยแห่งชาติ (กนอช. ) กล่าวว่า ทางกรมป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เตรียมจัดการจัดซื้อถังน้ำ 2000 ลิตร จำนวน 22,800 ใบ ซึ่ง รัฐบาลเตรียมจัดสรรงบประมาณ 300 ล้านบาท แต่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน และมีราคาที่สูง เนื่องจากการซื้อถังสแตนเลส และไฟเบอร์กลาส ดังนั้น สำนักงบประมาณ จึงจำเป็นต้องหันมาใช้ถังน้ำพลาสติก ราคาอยู่ที่ 7,800 บาทต่อถัง และทำให้เหลืองบประมาณ เหลือส่งคืนรัฐบาล มากถึงประมาณ 93 ล้านบาท

“หลังจากนี้ ภายใน 2 สัปดาห์ จะสามารถนำไปแจกประชาชน ใน 15 จังหวัดซึ่งเป็นจังหวัด ที่พบว่ามีภัยแล้งมากถึง 50%”


ตีพิมพ์ครั้งแรก: เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ วันที่ 25 เมษายน 2556 ในชื่อ แจกถังน้ำ2หมื่นใบสู้ภัยแล้ง15จังหวัด