‘ปลอดประสพ’ เริ่มสร้างฟลัดเวย์ภายใน 2-3 เดือนนี้

วันที่2013-06-18

bbn20130618

“ปลอดประสพ”คาดเริ่มสร้างฟลัดเวย์ฝั่งตะวันออกภายใน 2-3เดือนนี้ ประเมินใช้เวลา 45 วัน ในการจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาจัดทำร่างทีโออาร์น้ำ

นายปลอดประสพ สุรัสวดี รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย หรือ กบอ. เปิดเผยว่าจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติวงเงินกว่า 304,000 ล้านบาท ดำเนินโครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทยและโครงการปรับปรุงบูรณะฟื้นฟูแหล่งน้ำขนาดใหญ่ 4 แห่ง วงเงินรวมประมาณ 4,607 ล้านบาท ตามการกู้เงินของพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555

นอกจากนี้จะรายงานให้รับทราบและพิจารณาอนุมัติิผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ ทีโออาร์ การประมูลโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศไทยวงเงินประมาณ 290,930.882 ล้านบาท

ทั้งนี้ ตามที่ได้มีการเปิดซองราคาเมื่อวันที่ 10 มิถุนายนที่ผ่านมา และผลการเจรจาต่อรองราคาและเทคนิคกับ 4 กลุ่มบริษัทเอกชนที่ได้รับคะแนนสูงสุดอันดับแรกยอมปรับลดราคาการก่อสร้างและเพิ่มด้านเทคนิคบางอย่างในแผนงาน หรือ โมดูล 9 แผนงาน จำนวน 10 โครงการ รวมมูลค่าการปรับลดวงเงินลงประมาณ 6,000-7,000 ล้านบาท หรือ เฉลี่ยลดลง2%-3% จากวงเงินก่อสร้างโครงการน้ำทั้งหมดจากวงเงินเปิดซองราคา

อย่างไรก็ตาม หลังจากครม.อนุมัติ จะใช้เวลา 45 วันในการจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาจัดทำร่างทีโออาร์ โดยเชื่อว่า 2-3 เดือนจะได้เห็นการก่อสร้างโครงการฟลัดเวย์ฝั่งตะวันออกได้ ขณะที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศ หรือ กยอ. เสนอเห็นชอบกรอบแผนงานการใช้เงินเพื่อลงทุนเพื่อสร้างอนาคตของประเทศในระยะยาววงเงิน 10,000 ล้านบาท รวม 7 แผนงาน


ตีพิมพ์ครั้งแรก: เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ วันที่ 18 มิถุนายน 2556 ในชื่อ ‘ปลอดประสพ’เริ่มสร้างฟลัดเวย์ภายใน2-3เดือนนี้